Sporządzanie deklaracji podatkowych

Deklaracje podatkowe to podstawa księgowości, jeśli chodzi o prowadzenie firmy. Każdy przedsiębiorca musi składać stosowne dokumenty do Urzędu Skarbowego. I nawet jeśli on sam nie zajmuje się sporządzaniem deklaracji podatkowych, powinien wynająć do tego obowiązku biuro rachunkowe. Dotyczy to zwłaszcza tych podatników, którzy mają skomplikowaną sytuację finansową, np. posiadają wiele interesów biznesowych, nieruchomości do wynajęcia itp. Podatnik musi więc być w stanie dostarczyć osobie przygotowującej zeznanie podatkowe wszystkie informacje niezbędne do wypełnienia zeznania, a także musi być w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania, które mogą pojawić się w trakcie przygotowywania zeznania.

Deklaracje podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podstawowe dokumenty, które należy ująć w deklaracjach podatkowych, to podatek dochodowy i podatek VAT.

Podatek dochodowy

Jest związany z otrzymanymi dochodami lub w przypadku ryczałtu – przychodami. Złożenie deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego nie zawsze jest konieczne. Czasem wystarczy wpłata właściwej kwoty na odpowiednie konto urzędu.

Zaliczka na podatek dochodowy w trakcie roku

Taka zaliczka to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Należy wyliczyć kwotę zaliczki i wpłacić ją do urzędu skarbowego. Okres może być miesięczny lub kwartalny – jest to zależne od tego, jaki rodzaj rozliczeń zadeklarujemy we wniosku CEIDG-1. W zależności od wyboru formy opodatkowania, zaliczkę na podatek dochodowy można obliczyć według podatku liniowego, skali podatkowej, karty podatkowej czy ryczałtu ewidencjonowanego. Nie jest tu wymagana żadna deklaracja, wystarczy wpłata na rachunek podatkowy.

Deklaracja roczna

Prowadząc działalność gospodarczą, na koniec roku podatkowego trzeba złożyć deklarację roczną. Na tej deklaracji rozlicza się przychody z ostatniego roku podatkowego. Nawet jeżeli firma nie osiągnęła żadnego przychodu, dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku lub działalność była stratna, jest to konieczne bez wyjątku. Oczywiście w takim wypadku nie ma konieczności żadnej wpłaty, ale deklaracja jest niezbędna. W zależności od wybranej formy opodatkowania należy złożyć stosowny dokument:

  • PIT-36 – przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej),
  • PIT-36L – przy opodatkowaniu według podatku liniowego,
  • PIT-28 – przy opodatkowaniu ryczałtem,
  • PIT-16A – przy opodatkowaniu według karty podatkowej.

 

Podatek VAT

Jeżeli przedsiębiorca jest zarejestrowany jako płatnik VAT, poza podatkiem dochodowym zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT. To podatek od towarów i usług. Jako podatnik VAT zobowiązani jesteśmy do comiesięcznej wysyłki pliku JPK_V7 do Ministerstwa Finansów. Te pliki zawierają informacje dotyczące miesięcznych zakupów i sprzedaży. Obowiązek złożenia deklaracji wyznaczony jest do 25 dnia każdego miesiąca i należy go wysłać w formacie xml.

O ile procedura związana z podatkiem dochodowym wydaje się nieskomplikowana, o tyle przy deklaracji VAT jest to nieco bardziej zagmatwane. Aby ułatwić sobie funkcjonowanie jako przedsiębiorca, warto powierzyć wypełnianie deklaracji, pilnowanie terminów, kontakt z urzędem skarbowym czy szereg innych czynności cywilnoprawnych odpowiedniej instytucji. Odpowiednie biuro rachunkowe zajmuje się wszystkimi wymienionymi obowiązkami, zapewniając nam spokój i pewność dopełnienia wszelkich formalności.